Angielski dla dzieci

Angielski dla dzieci

Zapraszamy na kursy angielskiego dla dzieci w wieku 6-11 lat.

Zajęcia odbywają się w systemie 2 razy w tygodniu po 50 minut. Koszt kursu to 9 opłat miesięcznych po 152 zł każda plus koszt podręcznika. W ciągu roku szkolnego są 64 spotkania.  W przypadku opłaty za semestr z góry (czyli za 4,5 miesiąca nauki) opłata wynosi 615zł za semestr (10 % rabatu). Opłata za rok z góry wynosi 1204zł (12 % rabatu).

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach od 6 do 9 osób.  W zeszłym roku szkolnym w grupie było średnio 6-7 osób.

Grupy są zróżnicowane pod względem wieku.

W grupach dziecięcych jest 5 poziomów zaawansowania języka angielskiego – od poziomu początkującego A1 do A5, a kwalifikacja do grupy na odpowiednim poziomie odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i testu.

Uczymy wszystkich sprawności językowych, w tym mówienia i pisania.

Uczymy mówić po angielsku i rozumieć język mówiony ale dużo uwagi poświęcamy też pisaniu i czytaniu w języku angielskim. Już od pierwszych zajęć są u nas prace pisemne i prawie na każdej lekcji jest pisemna praca domowa. Uważamy, że pisanie nie może być zaniedbane, ponieważ jest to element bardzo pomocny w nauce i rozwijaniu pozostałych umiejętności językowych. Ale oczywiście najważniejsze jest mówienie i ma to odzwierciedlenie w naszym systemie nauczania.

Regularne prace domowe

Prace domowe są dla nas istotne, ponieważ w regularności oraz indywidualnej pracy ucznia widzimy podstawy sukcesu całego procesu nauki języka obcego.

Bogaty zestaw autorskich materiałów uzupełniających

Na zajęciach stosujemy nasz autorski system materiałów uzupełniających naukę. Od lat gromadzimy materiały i dostosowujemy je do potrzeb poszczególnych grup. Jest to element stały naszego systemu, dzięki któremu maksymalizujemy możliwości nauczania i mamy większą pewność, że poziom nauki w równoległych grupach w różnych naszych filiach jest wyrównany.

Sprawdziany i testy semestralne

Co jakiś czas każda grupa w naszej szkole ma krótkie testy sprawdzające, na koniec pierwszego semestru jest test semestralny, a pod koniec roku szkolnego – test roczny. Dla ucznia jest to pewien element motywujący a rodzice widzą w tym systemie testów gwarancję postępów w nauce.

Nauka poprzez gry i zabawy

Istotną częścią naszego systemu nauczania są gry i zabawy, dzięki którym dzieci łatwiej się uczą i nauka staje się dla nich bardziej naturalna i ciekawa. Jest to odzwierciedlenie ich naturalnych zainteresowań i aktywności.  Praca w parach,  ćwiczenia w grupach oraz gry i  zabawy tematyczne są nie tylko uzupełnieniem zajęć, ale stanowią ważną część nauki języka.

Filmy dvd

Na zajęciach używamy specjalnych filmów dvd do nauczania angielskiego, co bardzo urozmaica zajęcia i daje dodatkowe możliwości do nauczania języka. Filmy te są dostosowane do wieku i poziomu jeżyka angielskiego i wraz z podręcznikiem oraz naszymi autorskimi materiałami uzupełniającymi stanowią podstawę realizowanego programu.

20% rabatu dla uczniów „Juniora”

Oferujemy niecodzienną promocję – dajemy 20% rabatu na kursy hiszpańskiego dla osób, które jednocześnie są uczestnikami kursów angielskiego dla dzieci.

Czyli opłata miesięczna dla uczniów ‘Juniora” wynosi tylko 72zł za miesiąc kursu języka hiszpańskiego.

Zobacz też:

Gdzie uczymy - lokalizacje

Sławin
Szkoła Podst. nr 14
ul. Sławinkowska 50

Czechów
Szkoła Podst. nr 34
ul. Kosmowskiej 3

Sławinek
(Rogatka Warszawska)

ul. Czeremchowa 49

Ponikwoda - Kalinowszczyzna
ul. Ponikwoda 54
(róg Koryznowej)

Czechów
Szkoła Podst. nr 5
ul. Smyczkowa 3

Czuby - os. Łęgi
Szkoła Podst. nr 46
ul. Biedronki 13

os. Nałkowskich
Szkoła Podst. nr 30
ul. Nałkowskich 110

os. Nałkowskich
Szkoła Podst. nr 30
ul. Nałkowskich 110

os. Wieniawa
Szkoła Podst nr 6
ul. Czwartaków 11