Angielski dla przedszkolaków

Angielski dla przedszkolaków

Zapraszamy na kursy dla małych dzieci w wieku 4 i 5 lat.

Zajęcia odbywają się w systemie 2 razy w tygodniu po 30 minut. W ciągu roku szkolnego są 64 spotkania. Koszt kursu to 9 opłat miesięcznych po 90 zł każda plus koszt podręcznika.

Grupa może liczyć od 6 do 9 osób.

Aby zobaczyć naszą ofertę nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 6 lat – zapraszamy do części menu „Angielski dla dzieci”.

Zobacz też:

Gdzie uczymy - lokalizacje

Sławin
Szkoła Podst. nr 14
ul. Sławinkowska 50

Czechów
Szkoła Podst. nr 34
ul. Kosmowskiej 3

Sławinek
(Rogatka Warszawska)

ul. Czeremchowa 49

Ponikwoda - Kalinowszczyzna
ul. Ponikwoda 54
(róg Koryznowej)

Czechów
Szkoła Podst. nr 5
ul. Smyczkowa 3

Czuby - os. Łęgi
Szkoła Podst. nr 46
ul. Biedronki 13

os. Nałkowskich
Szkoła Podst. nr 30
ul. Nałkowskich 110

os. Nałkowskich
Szkoła Podst. nr 30
ul. Nałkowskich 110

os. Wieniawa
Szkoła Podst nr 6
ul. Czwartaków 11