O szkole

Rabat dla przyjaciół

2 miesiące nauki gratis

Jeśli zapiszesz się na angielski wraz z 2 osobami na tym samym poziomie języka, każdy z was otrzyma 2 miesiące nauki gratis.

Rabat dotyczy tylko kursów języka angielskiego.

Szczegółowe zasady dla grupy 3 osób zapisujących się razem na angielski:

  1. Rabat może być użyty tylko w przypadku ogólnych kursów języka angielskiego, tzn. np. nie ma zastosowania do kursów hiszpańskiego czy przygotowania do egzaminu gimnazjalnego.
  2. Aby otrzymać 2 miesiące nauki gratis, każdy z uczniów, którzy korzystają z tego rabatu musi opłacić pierwsze 7 miesięcy nauki /czyli zapłacić we wrześniu, październiku, listopadzie, grudniu, styczniu i lutym/.
  3. Jeśli którykolwiek z 3 uczestników zalega z którąkolwiek opłatą za pierwsze 7 miesięcy lub zrezygnował z nauki przed ich opłaceniem, rabat dla reszty uczestników nie przysługuje. Czyli warunkiem koniecznym do rabatu jest, aby wszyscy 3 uczestnicy mieli opłacone pierwsze 7 miesięcy nauki do 1 marca.
  4. Zwolnienie z opłat za 2 miesiące nauki oznacza zwolnienie z opłat za: kwiecień i maj, czyli za 2 ostatnie miesiące nauki w danym roku szkolnym.
  5. Uczestnicy programu rabatowego /ich rodzice/ podpisują informację pisemną, że przyjmują do wiadomości warunki programu rabatowego. Uczestnicy programu /tzn. wszystkie 3 osoby/ są ustalani w formie pisemnej i informacja ta jest potwierdzana pisemnie przez rodziców.
  6. Rabat przysługuje tylko w pierwszym roku nauki w naszej szkole.

Zobacz też:

Gdzie uczymy - lokalizacje

Sławin
Szkoła Podst. nr 14
ul. Sławinkowska 50

Czechów
Szkoła Podst. nr 34
ul. Kosmowskiej 3

Sławinek
(Rogatka Warszawska)

ul. Czeremchowa 49

Ponikwoda - Kalinowszczyzna
ul. Ponikwoda 54
(róg Koryznowej)

Czechów
Szkoła Podst. nr 5
ul. Smyczkowa 3

Czuby - os. Łęgi
Szkoła Podst. nr 46
ul. Biedronki 13

os. Nałkowskich
Szkoła Podst. nr 30
ul. Nałkowskich 110

os. Nałkowskich
Szkoła Podst. nr 30
ul. Nałkowskich 110

os. Wieniawa
Szkoła Podst nr 6
ul. Czwartaków 11