O szkole

System nauczania

Szkoła Języka Angielskiego Junior specjalizuje się w uczeniu angielskiego dzieci. Uczymy w sposób praktyczny. Przejawia się to tym, że nauczanie jest dostosowane do możliwości i potrzeb danej grupy wiekowej.

Uczymy wszystkich sprawności językowych, w tym mówienia i pisania.

Uczymy mówić i rozumieć język mówiony ale dużo uwagi poświęcamy też pisaniu i czytaniu w języku angielskim. Już od pierwszych zajęć są u nas prace pisemne i prawie na każdej lekcji jest pisemna praca domowa. Uważamy, że pisanie nie może być zaniedbane, ponieważ jest to element bardzo pomocny w nauce i rozwijaniu pozostałych umiejętności językowych. Ale oczywiście najważniejsze jest mówienie i ma to odzwierciedlenie w naszym systemie nauczania.

 

Regularne prace domowe.

Prace domowe są dla nas istotne, ponieważ w regularności oraz indywidualnej pracy ucznia widzimy podstawy sukcesu całego procesu nauki języka obcego.

 

Bogaty zestaw autorskich materiałów uzupełniających

Jesteśmy dumni z naszego bogatego autorskiego systemu materiałów uzupełniających naukę. Od lat gromadzimy materiały i dostosowujemy je do potrzeb poszczególnych grup. Jest to element stały naszego systemu, dzięki któremu maksymalizujemy możliwości nauczania i mamy większą pewność, że poziom nauki w równoległych grupach w różnych naszych filiach jest wyrównany.

Multisensoryczność

Już od jakiegoś czasu nowoczesna psychologia mówi o tym, że ludzi można podzielić na kilka kategorii – wzrokowców, słuchowców i kinestetyków. Wzrokowcy w swojej komunikacji, nauce i praktycznie każdej sferze działania skupiają się w dużej mierze na obrazach, elementach wzrokowych i wizualnych, słuchowcy – na elementach słuchowych, a kinestetycy – na odczuciach, wrażeniach dotykowych czy odczuciach.

Nie inaczej jest w przypadku dzieci czy młodzieży. Jedni uczniowie siedzą nieruchomo i patrzą na tablicę czy nauczyciela, inni lubią mówić i ciągle się o coś pytać a jeszcze inni chcą wstawać i poruszać się po klasie. Dlatego w naszym procesie nauczania wykorzystujemy wszystkie te kanały komunikacji. Nie tylko przedstawiamy materiał w taki urozmaicony sposób, ale także używamy ćwiczeń opierających się na różnych kanałach i rozwijających je.

Każde dziecko jest inne i dzięki tej różnorodności stosowanych metod każdy uczeń ma większe szanse na zindywidualizowane podejście do nauki.

 

Angażujemy myślenia abstrakcyjne i systemowe ucznia

Uczymy multisensorycznie, używając różnych zmysłów, ale także angażujemy myślenie abstrakcyjne i myślenia systemowe. Uczy to samodzielności i jest przydatne nie tylko w nauce języka.

 

Gry i zabawy komunikacyjne

Na zajęciach w naszej szkole jest sporo gier i zabaw językowych, które są charakterystyczną cechą metody komunikacyjnej. Jest to ważny element nauki, także z tego powodu, że jest bardzo motywujący dla dzieci i młodzieży i przypomina bardziej zabawę niż typową naukę. 
Praca w parach,  ćwiczenia w grupach oraz gry i  zabawy tematyczne są nie tylko uzupełnieniem zajęć, ale stanowią ważną część nauki języka.

 

System sprawdzianów i testów semestralnych.

Nauka języka powinna być jak najbardziej miła i przyjemna, jednak nie można zaniedbywać pewnych elementów sprawdzających. Do tego muszą się też przyzwyczaić nasi uczniowie. Co jakiś czas każda grupa w naszej szkole ma krótkie testy sprawdzające, na koniec pierwszego semestru jest test semestralny, a pod koniec roku szkolnego – test roczny. Dla ucznia jest to pewien element motywujący a rodzice widzą w tym systemie testów gwarancję postępów w nauce.

 

Filmy dvd

Na zajęciach używamy specjalnych filmów dvd do nauczania angielskiego, co bardzo urozmaica zajęcia i daje dodatkowe możliwości do nauczania języka. Filmy te są dostosowane do wieku i poziomu jeżyka angielskiego i wraz z podręcznikiem oraz naszymi autorskimi materiałami uzupełniającymi stanowią podstawę realizowanego programu.

 

Gdzie uczymy - lokalizacje

Sławin
Szkoła Podst. nr 14
ul. Sławinkowska 50

Czechów
Szkoła Podst. nr 34
ul. Kosmowskiej 3

Sławinek
(Rogatka Warszawska)

ul. Czeremchowa 49

Ponikwoda - Kalinowszczyzna
ul. Ponikwoda 54
(róg Koryznowej)

Czechów
Szkoła Podst. nr 5
ul. Smyczkowa 3

Czuby - os. Łęgi
Szkoła Podst. nr 46
ul. Biedronki 13

os. Nałkowskich
Szkoła Podst. nr 30
ul. Nałkowskich 110

os. Nałkowskich
Szkoła Podst. nr 30
ul. Nałkowskich 110

os. Wieniawa
Szkoła Podst nr 6
ul. Czwartaków 11